Politica de confidențialitate

S.C. Dalcoro Glass S.R.L.,  website: dalcoroglass.ro e-mail: office@dalcoroglass.ro , vă informează prin prezentul document despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 190/2018, Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului S.C. Dalcoro Glass S.R.L.,  conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de S.C. Dalcoro Glass S.R.L.  este următoarea:

  • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
  • Legea nr. 190/2018
  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a S.C. Dalcoro Glass S.R.L.  este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Datele personale accesate prin această prelucrare nu sunt păstrate de către societatea noastră. În pagina web dalcoroglass.ro vă puteți înregistra ca și client pentru a putea solicita informații online cu  privire la serviciile noastre. Categoriile de date care sunt colectate în aceste pagini sunt următoarele: 

  • Nume și prenume;
  • Adresa de email;
  • Număr de telefon.

Drepturile dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR

Prin cererea dumneavoastră înregistrată pe site-ul dalcoroglass.ro vă puteți exercita, cu titlu gratuit, următoarele drepturi: 
Dreptul de a fi informat. 
Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens. 

Dreptul de acces la datele care vă privesc, respectiv prin confirmarea prelucrării datelor personale și, după caz, furnizarea de informații referitoare la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor personale care vă privesc. 

Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare). 

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat), presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. 

Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne solicitați perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dvs., și după caz, motivul acestei solicitări. 

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator. 

Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc. Vă amintim că acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimțământului dumneavoastră, potrivit celor menționate în prezentul document. De asemenea, vă informăm că aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile de marketing direct efectuate de S.C. Dalcoro Glass S.R.L cu datele dvs. personale. 

Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. În acest sens, vă informăm că S.C. Dalcoro Glass S.R.L nu desfășoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale ale dvs. În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Revizuirea politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a revizui din când în când această politică sau orice parte a acesteia, conform legislației în vigoare.

Vă rugăm să consultați periodic politica privind modificările operate.

Cookies

În conformitate cu Regulamentul  Nr. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal te informam ca acest website folosește diverse module cookies. Solicităm acceptul tău, nu înainte de a te informa că te poți răzgândi oricând. Află mai multe detalii accesând sectiunea GDPR de pe site-ul nostru!